De Belangenvereniging Zwammerdam (BVZ) komt op voor de leefbaarheid van Zwammerdam en de nabije omgeving. Om die leefbaarheid te verbeteren komt de BVZ op voor de belangen van inwoners, bedrijven en instellingen.

Daarnaast stimuleert de BVZ initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en bedrijven die deze leefbaarheid bevorderen en zorgt de BVZ voor een optimale communicatie van en naar deze groepen en onderling.

De BVZ heeft geen politiek oogmerk en is dus niet verbonden aan een politieke partij.

Thans is de BVZ bezig een nieuwe dorpsvisie op te stellen. In deze visie leggen we de aandachts­punten vast voor de komende tien jaar. Het geeft een nadere invulling van de Omgevingsvisie zoals die door de gemeente Alphen aan den Rijn is opgesteld.

 

In 2020-2030 zal het bestuur van de BVZ zich in samenwerking met betrokkenen richten op:

 1. Omgevingswet, ruimtelijke ordening, stedenbouw, woningbouw, verkeer en infrastructuur
 2. Energietransitie, digitale en fysieke bereikbaarheid
 3. Zorg, vergrijzing, bereikbaarheid, beschikbaarheid voorzieningen
 4. Het aanbod, van maatschappelijke activiteiten, behouden van een dorpsgemeenschap, gebruik maken van de MFA
 5. Samenwerking met Ipse de Bruggen

 

Kortom de belangenvereniging is er vóór en namens Dammenaren.

Heeft u een onderwerp dat betrekking heeft op de leefbaarheid in Zwammerdam en bent u van mening dat daar iets mee gedaan moet worden, neemt u dan contact op met de BVZ via: belangenvereniging.zwammerdam@gmail.com of bel naar een van de bestuursleden.

Uw mening is erg waardevol!

Het bestuur van de BVZ bestaat uit: Telefoon
Voorzitter: Eveline Prins 0647016374
Penningmeester: Terry Lommerse
Secretaris: Egbert Sneller
algemene bestuursleden: Karien Ter Meer
Hans ‘t Hart

 

Postadres: Lindenhovestraat 49, 2471 XJ Zwammerdam

 

Het bestuur van de BVZ vergadert 1 maal per maand en 1 keer per jaar wordt een jaarvergadering gehouden waarvan de datum, het tijdstip en de locatie wordt gecommuniceerd via Zwammerdam.net, Facebook en het blad Damse Zaken.
Tweemaal per jaar spreekt de BVZ met de wethouder wijken en kernen van de gemeente

De activiteiten van de BVZ worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van Dammenaren, bijdragen van vele sponsors en een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn.
De organisatie van het dorpsfeest, het sinterklaasfeest en de nieuwjaarsreceptie vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de BVZ.

Damse Zaken

De BVZ geeft 10 maal per jaar het blad Damse Zaken (vh Dorpssignaal) uit, een magazine dat in en om Zwammerdam wordt bezorgd en die samengesteld wordt door een onafhankelijke redactie.
De redactie is te bereiken via info@dorpssignaal.nl
Voor verspreiding en vragen daarover kan u contact opnemen met Meta Boer meta.boer@gmail.com

 

Frames

 • De BVZ beheert de frames in Zwammerdam waarin spandoeken opgehangen kunnen worden. De frames staan op de volgende plekken:
 • Rijksstraatweg, nabij de rotonde Akerboomseweg / Dammekant
 • Ziendepark, nabij Toeristisch Opstappunt (TOP)
 • Steekterweg, nabij rotonde met Vinkebuurt/ Steekterweg
 • Steekterweg, nabij rotonde Spoorlaan/ Steekterweg

 

Gebruiksregels frames:

 • Het streven is naar een bezetting van 365 dagen per jaar
 • Spandoek mag maximaal 6 weken blijven hangen
 • Plaatsing van de doeken wordt door de verenging of instelling zelf gedaan
 • BVZ is niet verantwoordelijk in geval van beschadiging e.d.
 • Gebruik door Zwammerdamse verenigingen is gratis
 • Voor andere organisaties zonder winstoogmerk en met een duidelijke band met Zwammerdam zijn de kosten 5 euro per week per frame. Onder geen beding mogen de spandoeken worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • Plaatsing aan te vragen bij de BVZ via email of telefonisch.

 

Damse zaken die je raken

Tweemaal per jaar organiseert de BVZ een bijeenkomst voor alle inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in Zwammerdam en directe omgeving onder de noemer “Damse Zaken die je raken”.
Deze bijeenkomsten zijn discussieavonden en vinden veelal plaats op een woensdag in april en oktober. Zij worden aangekondigd op Zwammerdam.net, Facebook en het blad Damse Zaken.
U bepaalt de agenda, het gaat om zaken die ons in Zwammerdam allemaal raken. Weet u een onderwerp ter discussie, meld dat gerust aan één van de bestuursleden of via het emailadres van de BVZ.

 

Merchandise

De BVZ verkoopt o.a. vlaggen (grote en kleine), paraplu’s en tassen met het wapen van Zwammerdam. Deze items zijn door het jaar heen te verkrijgen via esneller@kpnplanet.nl en op Koningsdag bij de kraam van de BVZ.

 

Activiteiten

Powered by Weer1.com

 • 14
 • 1.925.562
 • 263.484